lightfarm
จัดจำหน่ายโคมไฟถนนled โซล่าร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
ราคาถูก ราคาส่ง
Image is not available
Shadow
Slider
Who We Are

light Farm เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่าย โคมไฟโซล่าร์เซลล์ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวจึงเหมาะกับการใช้งานในประเทศไทย และทั่วโลก ทั้งนี้ยังได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในปัจจุบันนี้หลายประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างเช่นประเทศในแถบยุโรปได้ยกเลิกการใช้หลอดไฟแบบเก่า และเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED กันแพร่หลายขึ้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้ได้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัย เป็นต้น ทางบริษัทเราหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดพลังงาน ค่าไฟฟ้า ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คงทน และมีประสิทธิภาพดีคุ้มค่าเกินราคา

Slider